skapa1989 ville några entusiastiska föräldrar starta ett föräldrakooperativ med Montessori-pedagogik. Vägen var lång, men i augusti 1990 öppnades Montessoriförskolan Solstrålen. Gruppen bestod av 16 barn i åldrarna 3-6 år. Solstrålens förskola då som nu, är centralt belägen i Borgholms innerstad.

År 2000 blev kooperativet större. Vi skaffade nya lokaler. Förskolan utökades med 1,5 tjänst och 9 barn i åldrarna 1-3 år fick nu plats på Solstrålen.

Vi är idag år 2022 ca 30 barn på och 7 tjänster fördelat på 8 pedagoger. Av dessa 8 pedagoger är 4 st montessoriförskollärare, 2 montessoripedagoger, 1 förskollärare med specialpedagog inriktning, 1 barnskötare.. Vi går varje dag till en lekpark, stranden eller något grönområde och detta gör att de små solstrålarna blir mycket duktiga på att promenera!

Vår verksamhet är både lik och olik andra förskolor. Det som är speciellt hos oss är att vi har Montessorimaterial, som är ett konkret arbetsmaterial uppdelat i olika ämnen.

hallovningPå Solstrålen finns en väl förberedd miljö för barnen att vara i. Den dagliga verksamheten är anpassad efter deras intressen. Kreativitet, lust, rörelse, glädje och respekt är nyckelord i sättet att arbeta. Miljön på Solstrålen ska ge barnen det utrymme som behövs för att utforska, repetera och förstå ‒ givetvis i sin egen takt. Både på lilla och stora avdelningen jobbar vi med vardagliga och praktiska saker, som att klä på sig själv, hälla upp och ta mat själv, bordsskick, artighet och respekt för varandra. När hela gruppen gör samma sak är det samling. Varannan vecka går respektive avdelning till gymnastikhallen och rör på sig ordentligt ‒ det är uppskattat!

De vuxnas roll är att observera leken för att se vad som upptar barnens tankar och vilka föreställningar de har om verkligheten. Barnen leker mycket, både inomhus och utomhus. Om och när barnen vill kan de välja att jobba med Montessorimaterialet efter eget intresse. Personalens uppgift är i första hand att vara lyhörd och uppmärksam och ge stimulans.

Föreningens styrelse ansvarar för förskolans drift med anställd personal.

Vi har en arbetsplan som är till för att personal, föräldrar, utbildningsledning ska få en klar och synlig bild av förskolans verksamhet, pedagogiska arbetssätt och hur vi arbetar för att nå våra uppsatta mål. Vi ser över och reviderar arbetsplanen en gång per år. Ladda ner Arbetsplanen.