stor_litenSolstrålen är en liten men etablerad förskola som ligger i centrala Borgholm. Förskolan drivs av ett föräldrakooperativ.

Vi är en förskola med två avdelningar. På stora avdelningen (Solen) är barnen mellan 3-5 år och på lilla avdelningen (Månen) 1-3 år. Vår verksamhet är både lik och olik andra förskolor.

Kreativitet, lust, rörelse, glädje och respekt är nyckelord i vårt sätt att arbeta med barnen. Den förberedda miljön är tillrättalagd för barnen och där erbjuder vi dem den verklighet och den kultur de lever i -anpassad till deras storlek och till deras sätt att lära. Miljön här ska kunna ge dem det utrymme som behövs för att utforska, repetera och förstå – givetvis i sin egen takt.

Om och när barnen vill kan de välja bland Montessorimaterialet efter eget intresse. Personalens uppgift är i första hand att vara lyhörd, uppmärksam och ge stimulans. Detta passar varje barns egna mognad och intresse. Det blir även mycket lek i, måla vid staffliet, lyssna på saga, sjunga, pussla m.m. Viktigt är att det är lugnt och att det råder arbetsro på förskolan. Nya föräldrar slås av hur tyst det är och är förundrade över hur det kan vara möjligt. Vi jobbar även med vardagliga och praktiska saker, som bordskick, artighet och respekt för varandra.

Enligt Montessoripedagogiken styrs vi människor av en inre kraft och kan endast utvecklas och lära oss nya saker genom erfarenheter och eget arbete.