Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva en föräldrakooperativ förskola med barnomsorg och utbildning enligt Montessoripedagogiken.

Som förälder på Solstrålen förväntas man vara aktivt engagerad i föreningen. Det innebär att ingå i en arbetsgrupp, att under sin tid på Solstrålen någon gång ingå i styrelsen, delta i storstädning, att komma på föräldramöten (ca 1ggr/termin), medlemsmöten (ca 1ggr/termin) och möten med sin arbetsgrupp. Föräldrarna har genom styrelsearbete och olika arbetsgrupper möjlighet att påverka verksamheten.

Startup Stock Photos

Arbetsgrupper:

Styrelsen
Ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig och ledamöter. Övergripande ansvar för verksamheten, föreningens ekonomi samt arbetsgivaransvar.

Fixargrupp
Lagar, snickrar, syr och gör annat praktiskt på Solstrålen.

Arbetsledare 
1-2 personer utses varje år att leda och planera arbetet vid storstädning samt att hålla ordning på städmaterialet.

Informationsgrupp
Ansvarar för den interna och externa informationen om Solstrålen, som t ex broschyrer, nyhetsbrev, hemsida, marknadsföring, och information med nya föräldrar.

Pedagogisk grupp
Arbetar bl a med arbetsmiljö och kostfrågor.

Festgrupp
Ordnar regelbundna gemensamma aktiviteter för familjerna, t ex utflykter och fester.